Specializare în reabilitarea patrimoniului construit

Introducere și structura cursurilor

Din 1999, programele Fundației Transylvania Trust includ cursuri de specializare în reabilitarea patrimoniului construit, a căror locație este, începând din 2001, Castelul Bánffy de la Bonțida.

Scopul principal al centrului este promovarea excelenței în reabilitarea patrimoniului construit, predarea meseriilor tradiționale din domeniul construcțiilor, care pot fi utilizate atât la lucrările de reabilitare, cât și la întreținerea clădirilor istorice și, în paralel, restaurarea unui monument periclitat de importanță semnificativă. Centrul promovează principiul intervențiilor minimale, a compatibilității materialelor și tehnologiilor aplicate la restaurarea clădirilor istorice cu cele originale, precum și folosirea resurselor locale. Este stipulată de asemenea necesitatea cunoașterii îndeaproape a construcțiilor, analizei și relevării clădirilor istorice înainte și pe parcursul intervențiilor. Centrul sprijină o abordare integrată a restaurării clădirilor istorice. Întrucât protecția mediului istoric necesită cooperarea a mai multor profesii, pe lângă pregătirea practică obișnuită, centrul oferă și pregătire pe teren pentru arhitecți peisagiști, istorici de artă și arheologi. Centrul de specializare susține cooperarea reală între meșteri, șefi de șantier și proiectanți, considerând importantă respectarea și recunoașterea reciprocă a cunoștințelor acestora.

Cursurile de specializare sunt organizate în sistem modular, fiecare modul având durata de două săptămâni, în cadrul cărora cursanții însușesc cunoștințe teoretice și deprinderi practice privind protecția mediului istoric. Accentul se pune pe pregătirea practică a studenților, care sunt implicați în mod direct în restaurarea castelului, prin participarea la atelierele de zidărie, tâmplărie, restaurare de mobilier vechi și sculptură în piatră. Din 2011, oferta de pregătire practică a fost îmbogățită: studenții pot învăța despre utilizarea varului și despre tehnici decorative (stuc, marmorino, sgraffito, frescă). Atelierele sunt conduse în comun de meseriași din România. La începutul modulelor, participanții beneficiază de prelegeri teoretice privind principiile și metodele de restaurare a patrimoniului construit. Prelegerile sunt susținute cadre didactice universitare și de specialiști în protecția patrimoniului construit din Anglia și România. Pe lângă muncitorii calificați în domeniul construcțiilor, în ultimii ani accentul s-a pus pe studenți universitari (preponderent studenți arhitecți și ingineri constructori, dar și arheologi și istorici de artă), respectiv pe cursanți postuniversitari care efectuează practica universitară în cadrul programului. Pregătirea lor este deosebit de importantă, deoarece în viitor acești profesioniști cu studii superioare vor efectua proiectarea și gestionarea restaurării și întreținerii patrimoniului arhitectural. Fundația Transylvania Trust organizează împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în protejarea și reabilitarea patrimoniului construit, ai cărui cursanți primesc pregătire practică la Bonțida. Studenții care parcurg cu succes programul postuniversitar primesc un certificat de atestare recunoscut de Ministerul Culturii, care este în general acceptat și în industria românească de restaurare a clădirilor.

Rezultate

Până în prezent s-au specializat peste 3000 participanți din 32 de țări (România, Ungaria, Austria, Luxemburg, Egipt, Slovacia, Slovenia, Republica Cehă, Polonia, Estonia, Suedia, Letonia, Franța, Belgia, Kosovo, Muntenegru, Albania, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Rusia, Finlanda, Irlanda, Regatul Unit, Brazilia, Australia, Statele Unite ale Americii, Grecia, Moldova, Norvegia, Spania, Portugalia). Din punct de vedere profesional, studenții au acoperit toate domeniile legate de protecția patrimoniului construit.

Prin acest curs de specializare se realizează inclusiv restaurarea unor părți ale castelului. Cu toate că nicio clădire nu a fost finalizată complet, acolo unde s-a intervenit, distrugerea a fost oprită. S-a realizat restaurarea clădirii bucătăriei, unde funcționează cafeneaua culturală, precum și bucătăria, sala de mese și camerele de oaspeți care deservesc centrul de specializare. Sălile de clasă, birourile și camerele de oaspeți ale profesorilor din centrul de specializare sunt situate pe cele două niveluri și parțial la primul etaj al clădirii Miklós, reconstruită din ruine. Capela, care face parte din clădirea principală, este acum un centru comunitar. Grajdul restaurat parțial găzduiește ateliere de restaurare, dar servește și ca sală multifuncțională, un loc alternativ pentru proiecții de filme, concerte de muzică clasică sau spectacole de teatru. În clădirea porții, de asemenea parțial restaurată, vizitatorii sunt întâmpinați în sala de recepție și pot parcurge spațiile muzeale Lost&Found. Lapidarium.

În 2008, cursul de specializare a câștigat cel mai înalt premiu al Uniunii Europene pentru activitățile de protecție a patrimoniului: Marele Premiu Europa Nostra. Principiul de bază al cursului de specializare, adică faptul că partea practică a educației se realizează prin participarea la restaurarea castelului, a jucat un rol important în acordarea premiului.

Apel de participare - curs de specializare în restaurarea monumentelor istorice

Castelul Bánffy din Bonțida devine centru educational și anul aceasta oferind un cadru inedit învățării și promovării meseriilor tradiționale de construcție. Fundația Transylvania Trust, responsabilă pentru restaurarea și revitalizarea castelului, organizează de 21 de ani cursuri de specializare și formare profesională în restaurarea monumentelor istorice.

Perioadele de curs

Modulul 2:  6-19 august 2023

Modulul 3: 20 august – 2 septembrie 2023

Cine poate participa?

Taberele sunt destinate în special studenților arhitecți, ingineri constructori, peisagiști, arheologi, istorici de artă, precum și altora interesați. Cursurile sunt adresate de asemenea muncitorilor din industria construcțiilor care doresc să se specializeze în domeniu, dar și altor persoane care sunt interesate de restaurarea monumentelor istorice.

Beneficiile cursului

În decursul celor două săptămâni veți avea prilejul:

  • de a deprinde cunoștințe teoretice privind principiile și metodologia restaurării de la profesori de specialitate din străinătate și din România și de a le pune în practică în cadrul atelierelor,
  • de a participa activ la restaurarea Castelului Bánffy din Bonțida,
  • de a face cunoștință cu alți (viitori) profesioniști din domeniile legate de protecția patrimoniului construit.

La finalul taberei de restaurare cursanții vor primi un certificat de participare (recunoscut ca și practică universitară – în cazul studenților).

Structura cursului

  • Pregătire teoretică în prima zi. Prelegerile profesorilor invitați din străinătate vor fi traduse simultan în trei limbi: română, maghiară, engleză.
  • Pregătire practică în cadrul unuia dintre ateliere:
  1. Zidărie, restaurare de bolți (6 zile), tehnici murale (frescă, secco, sgraffito, stuc, marmorino – 2 zile),
  2. Tâmplărie tradițională și restaurare mobilier vechi
  3. Dulgherie (numai în Modulul 3.)

Informații practice:

Cursurile se desfășoară la Castelul Bánffy din Bonțida, România. Cazarea și masa participanților se asigură la castel, din taxa de participare.

Detalii privind înscrierile

Înscrierile se fac online sau pe adresa bhct@transylvaniatrust.ro.

Notă: locurile disponibile sunt limitate.

Taxa de participare este 300 Euro/participant/tabără, adică 1490 RON (sumă care reprezintă contribuția participanților la instruire, cheltuielile de cazare și masă la castel).

Termenul de înscriere este 28 iulie 2023.

 

Pentru detalii suplimentare despre cursurile și activitățile noastre, vă rugăm scrieți-ne pe adresa: bhct@transylvaniatrust.ro.

 

Program co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. (A.F.C.N.).