Helyreállítás

Az egykori „erdélyi Versailles” a kilencvenes évek végére teljesen romos állapotba került.

Jelenleg a kastély-együttes tulajdonosa Bánffy Katalin, Bánffy Miklós Marokkóban élő lánya, aki egy 2007-ben kötött koncessziós szerződés szerint a Transylvania Trust Alapítványra bízta a kastélyt 49 évre.

A koncessziós szerződés értelmében az alapítvány állítja helyre az épület-együttest, és kulturális és oktatási központot hoz létre benne.

Eddigi eredmények

A Transilvania Trust pályázatának köszönhetően a World Monuments Watch 2000-ben felvette a világ 100 legveszélyeztetettebb épületének listájára.

A helyreállítási munkálatok megkezdését a bukaresti Művelődésügyi Minisztérium és a budapesti Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közötti, 1999-ben aláírt egyezmény tette lehetővé. A bukaresti Művelődésügyi Minisztérium támogatta továbbá a főépület tetőszerkezetének részleges felújítását.

Az Alapítvány 2001 óta szervezi a kastélyban a Nemzetközi épített örökség felújító szakképző programot, melynek eredményeként helyreállítási munkálatokat végeznek a hallgatók az épületeken.

A kulturális kávézó kialakítása a volt konyhaépület bástyájában 2001-ben zajlott.

2003-ban a World Monuments Fund támogatásával megvalósult a volt Miklós-kastély szerkezeti megerősítése és tetőszerkezetének elkészítése, 2004–2005-ben pedig a Kultúra 2000 keretprogramnak köszönhetően megnyílt az Épített örökség felújító szakképző központ a Miklós-kastélyban, ahol konferenciaterem, könyvtár és irodák kialakítására került sor. A Phare 2002 program segítségével sikerült azt részben bebútorozni és kisebb belső munkálatokat elvégezni.

2006-2007-ben szintén a Kultúra 2000 által támogatott projekt keretében valósult meg az istállóépület részleges felújítása, a főépületben található kápolna épületének helyreállítása, ez utóbbi azóta kulturális és közösségi központként üzemel. Ugyanekkor a kapuépületben két kiállítótermet hoztak létre.

2008-ban folytatódott a Miklós-szárny belső tereinek helyreállítása, ekkor került sor a bástyában szálláshelyek berendezésére, valamint hőközpont és fűtőtestek beszerelésére – így már egész évben használható az épület. Szintén 2008-ban nyerte el a Nemzetközi épített örökség helyreállító szakképző központ az Európai Unió kulturális örökség-díját, mely egyben az Europa Nostra fődíja is az oktatás, érzékenyítés kategóriában.

2009-ben a főépület tetőszerkezetének részleges felújítása, illetve a Miklós-épületben és annak homlokzatán elkezdett munkálatok befejezése zajlott.

2010-ben került sor a Malom-épület részleges helyreállítására a Norvég Alap támogatásának köszönhetően.

2011-ben a kapuépület falazatának megerősítésén és a főépület romantikus (neogótikus) szárnyának tetőszerkezetén dolgoztak.

2012-2013-ban készült el a neogótikus homlokzat tetőszerkezete, valamint sor került a díszudvar kanyarulatában lévő terek helyreállítására: a falazatok megerősítésére és az ajtó-, ablaknyílások felújítására.

2014-ben szintén a díszudvar és a főépület állt a helyreállítás középpontjában: elkészült egy fedélszerkezet az istállóépület egy részére, megvalósult a főépület romantikus homlokzatán lévő kődíszek felújítása.

2015-ben a konyhaépület nyugati homlokzatának karbantartási munkálatai zajlottak.

2016-ban a díszudvar külső és belső falainak esztétikai felújítása, a villanyvezetékek megújítása, a Miklós-épület újravakolása és a főépület egyes belső tereinek részleges helyreállítása is megtörtént. Ebben az évben nyílt meg a Művészetek és Mesterségek Központja a főépületben.

2017-ben folytatódtak a főépületben a munkálatok, a pince kitakarítását követően boltozatok helyreállítása és a falak megerősítése, néhol újraépítése is zajlott.

2018-ban tovább dolgoztak a főépület pincéjében, ugyanakkor egy fontos tér, a kastély lapidáriuma is megújult. Minimális költségvetéssel és beavatkozással a kőtár újjászületett – kiállításként látogatható meg a kapuépületben.

2019-ben indult a A bonchidai Bánffy-kastély felújítása és oktatási tanműhelyként való hasznosítása c. projekt, ennek célja a főépület teljes szerkezeti megerősítése, és a neogótikus szárny felújítása, illetve az egykori hintószín felújítása és oktatási tanműhelyként való hasznosítása. A nagyszabású helyreállítási munkálatokat a Magyar Kormány támogatja a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT.-n keresztül. 2019-ben elsősorban a munkálatok elkezdéséhez szükséges tervezések, engedélyeztetési folyamatok, szerződéskötések zajlottak. Elvégezték a régészeti szaktanulmány elkészítését célzó ásatási munkálatokat az Erdélyi Történeti Múzeum szakfelügyeletével, ugyanakkor sor került a kastély nyugati szárnyának 3D lézeres szkennelésére és felmérésére, amely a tervezőcsapat számára jelzi a beavatkozások szükségességének pontos helyét, mértékét, stb. Az istállóban sikerült két cseh-süveg boltozatot visszaépíteni.

2020-ban a főépület neo-gótikus homlokzatát díszítő fiálék restaurálása mellett külső és belső tartószerkezeti munkálatokra került sor a pinceszinttől az emeletig.

2021-ben a főépület keleti bástyájában zajlott egy komplex boltozat visszaépítése, miközben a tavasszal ablakokkal bezárt nyílások szerkezeti javítását is elkezdtük. 70 év után először került ablak a főépületre, a nyugati, neo-gótikus homlokzaton pedig fatokos, homokfútt ablaküvegek idézik a kastély 100 évvel korábbi pompáját. Emellett elkezdtük az egykori hintószín szerkezeti megerősítését is.

2022-ben sikerült lefednünk a főépületet, a szerkezetét pedig 75%-ban felújítanunk. A munkálatokat a Magyar Kormány támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével. A szerkezeti megerősítés nagy kihívást jelentett, hisz a főépület az elmúlt 65 esztendőből 40-et fedetlenül állt, falai károsodtak, boltozatai beszakadtak. A megerősítés mellett sor került a nyílászárók felhelyezésére, az emeletre vezető lépcső visszaállítására és az épület üzemeltetéséhez szükséges szerelések, így a villanyhálózat és a víz-, gázellátás szerelésére, valamint a fűtésrendszer kiépítésére is. Ezek a munkálatok mentették meg a főépületet az összeomlástól, és lehetőséget teremtettek arra, hogy további támogatások által az egész kastélyt fel lehessen újítani. Sikerült restaurálni a nyugati szárnyat is, ahol a Bánffy Miklós Erőterei című interaktív állandó kiállítás kapott helyet. A kiállítás megnyitójára 2023 tavaszán került sor. A kiállítás keretében a látogatók megismerkedhetnek a transzilvanizmus fogalmával, Magyarország külügyminiszterének és az Operaház intendánsának munkájával, az Erdélyi történet c. trilógia megírásának körülményeivel, de az erdélyi magyar kulturális élet megszületésének, intézményei működésének kihívásaival is. Emellett részletes képet kaphatnak a Bánffy-család több mint 700 éves bonchidai jelenlétéről is. A felújítást a Magyar Kormány támogatta Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül.