Állandó kiállítások

Lost&Found. Lapidarium

A kastély kapuépületében található Lost&Found. Lapidarium az épületegyüttest díszítő egykori szoborgaléria és faragott kődekoráció elveszett (ellopott, megrongált) majd később megtalált (megtisztított, részben helyreállított) darabjait mutatja be. Az egykoron több mint félszáz darabból álló barokk szoborgalériának csupán néhány darabja élte túl a XX. század viszontagságait. A kőtárban elhelyezett szobrok és kőfaragványok a kastély helyreállítási munkálatai során kerültek elő, hat darabot pedig az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum bocsátott a lapidárium rendelkezésére.

A bonchidai Bánffy-kastély szoborgalériája Erdély legjelentősebb XVIII. századi szoboregyüttese, létrejötte a Bánffy Dénes által az 1740-50-es években végbe vitt kastélybővítéshez kötődik, aki rangjához méltóan kívánta díszíteni a bécsi főúri épületekre emlékeztető kastélyát. A megvalósítást Johannes Nachtigall kolozsvári szobrászra bízta, aki Ovidius római költő Metamorphoses című művéből merített ihletet a hősök, titánok, istenek figuráinak megformázásához. A főépületet és a patkóudvart díszítő szobrok mellett faragott, figuratív elemekkel ellátott urnák tették díszesebbé az említett épületek homlokzatait. A lovarda bejárata fölött egy ugrató lovas szobra, míg az istállóén egy domborműves ló-ábrázolás egészítette ki a kőből faragott kapukeretet. Az istállóban életnagyságú itató-kútként működő lószobor, a kastélyparkban elhelyezett urnák és szoboralakok szintén a szoborgyűjtemény részei.

A Lost&Found Lapidarium kiállítás létrehozásában fiatal művészettörténész, építész, képzőművész, designer és projektmenedzser szakemberek vettek részt.

A kiállítás naponta látogatható 10 és 18 óra között ⃰.

⃰  A kastély nyitvatartásával kapcsolatos információkért kérjük, kövessék oldalainkat (Facebook, weboldal).

Bánffy Miklós Erőterei

A BÁNFFY MIKLÓS ERŐTEREI című háromnyelvű kiállítás a bonchidai birtok és kastélyegyüttes egykori tulajdonosának, gróf Bánffy Miklósnak szerteágazó kulturális és politikai tevékenységét mutatja be az épület legreprezentatívabb részében, ahol a főúri család évszázadokon át élt. Öt helyiségen át sorra veszi azokat a földrajzi- és spirituális „erőtereket”, melyek az életmű forrásait jelentették. Mivel nem létezik hasonló vállalkozás e jelentős életpálya dokumentálására és állandó kiállításként való reprezentálására, kezdeményezésünk elsődleges fontosságú és hiánypótló.

A gyermekeket és felnőtteket egyaránt megszólító kiállítás a hagyományos múzeumi elemeket ötvözi a digitális tartalmakkal, valamint tapintható- és multimédiás eszközökkel szemlélteti a gróf sokoldalú személyiségét és tevékenységének különböző vetületeit: az idelátogatók megismerhetik a politikus, az író, az operaházi intendáns, a díszlettervező, a színházi rendező, a grafikus, karikaturista vagy akár a családfő Bánffy Miklóst, átélhetik a kastély egykori pompáját, pusztulását és újjászületését. A digitális tartalmak okostelefon segítségével tekinthetők meg, szükség esetén táblagép igényelhető a recepción.

A kiállítás április és október között minden szombaton és vasárnap látogatható 10 és 16 óra között ⃰. A belépő ára 5 lej.

A kiállítás kurátora: Apor Eszter

Látványtervek, kiállítási installációk, kivitelezés: Atelier MASS – Kolozsvár, Art Bending – Kolozsvár, IDEA-Plus – Kolozsvár, Nurb Concept – Bukarest, Pro Restauratio – Kolozsvár

A következő intézmények és személyek járultak hozzá a kiállítás létrehozásához:

Intézmények: Carola Egyesület – Kolozsvár, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltár – Budapest, Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum – Kolozsvár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest, Liszt Intézet – Sepsiszentgyörgy, Magyar Állami Operaház – Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum – Budapest, Magyar Tudományos Akadémia – Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet Adattára – Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum – Budapest, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvár, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria – Budapest, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet – Budapest, Zempléni Múzeum – Szerencs

Magánszemélyek, kutatók: Ailisha O’Sullivan, Dr. Bartos-Elekes Zsombor, Dán Barna, Bánffy-Jelen Nicolette, Dr. Barcsay Tamás, Dr. Berki Tímea, Gy. Gercsák Gábor, Gy. Dávid Gyula, Dr. Rus-Cacovean Ioana, Szabó-Szebeni Róbert, Szebeni Zsuzsa, Veégh Daray Erzsébet

Támogatók: 

 

⃰  A kastély nyitvatartásával kapcsolatos információkért kérjük, kövessék oldalainkat (Facebook, weboldal).

Kortárs művészeti alkotások

2016 óta a kastély alkalmanként nyári alkotótáborok helyszíne és ihletője egyben. A nemzetközi résztvevők a hely történetéből, szellemiségéből, értékeiből, mintázataiból merítve értelmezik újjá annak jelentéseit, és alkotásaik kivitelezésében ötvözik a művészi kifejezésmódot a mesterségbeli tudással. Az interaktív alkotások, installációk a kastély külső és belső tereiben egyaránt megtalálhatók.